2843024394 Δημοκρατίας 25, Σητεία amenergiaki@gmail.com
hero image
 
 
 
 
 
 
ΑΜ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Εμπόριο & Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων 


Η ΑΜ Ενεργειακή παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε φωτοβολταϊκά συστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Η εταιρεία μας προτείνει τουλάχιστον μια ολοκληρωμένη συντήρηση το χρόνο, κατόπιν συνεννόησης, ακολουθώντας τις προδιαγραφές των αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων.

Σε περίπτωση αναφοράς βλάβης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος ή σταθμού, επεμβαίνουμε το συντομότερο δυνατό, αναλαμβάνοντας υπηρεσίες διάγνωσης και αποκατάστασης διαθέτοντας την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


 

 
  ΔΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  
  ♦ Έλεγχος διάβρωσης εδάφους κοντά σε πασσάλους  
  ♦ Οπτικός έλεγχος φρεατίων και τοποθέτηση φαρμάκου για προστασία από τρωκτικά  
  ♦ Οπτικός έλεγχος Σκυροδεμάτων (Μπετόμπηξη, Περίφραξη, Οικίσκοι)  
  ♦ Έλεγχος προσβασιμότητας στους δρόμους περιμετρικά και εσωτερικά του σταθμού  
  ♦ Έλεγχος Περίφραξης  
  ♦ Οπτικός έλεγχος Οικίσκου  
  ♦ Έλεγχος στεγανότητας Οικίσκου  
  ♦ Αποκατάσταση - επιδιορθωτικές ενέργειες σύμφωνα με τις παρατηρήσεις  
 

 


 

 
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΡΗ  
  Φ/Β Πλαίσια  
  ♦ Οπτική Επιθεώρηση  
  • Έλεγχος για κατεστραμμένα Φ/Β Πλαίσια  
  • Έλεγχος του αλουμινένιου πλαισίου των Φ/Β πλαισίων  
  • Έλεγχος για καμένα cells (φαινόμενο Browning)  
  • Έλεγχος επαφών busbars  
  • Έλεγχος για καμένες διόδους  
  • Έλεγχος για ύπαρξη υγρασίας στο εσωτερικό του πλαισίου και στο γυαλί/span>  
  ♦ Έλεγχος των Junction Box  
  • Έλεγχος για ύπαρξη υγρασίας - αλάτων  
  • Έλεγχος στερέωσής τους στα Φ/Β Πλαίσια  
  ♦ Έλεγχος στους αγωγούς γείωσης του μεταλλικού τμήματος του Φ/Β πλαισίου  
  ♦ Έλεγχος Ακροδεκτών  
  ♦ Θερμογραφικός Έλεγχος  
  • Ανίχνευση hotspot σε Φ/Β κυψέλες με χρήση θερμοκάμερας  
  • Ανίχνευση για καμένες διόδους  
  ♦ Αποκατάσταση - επιδιορθωτικές ενέργειες σύμφωνα με τις παρατηρήσεις  
     
  Γειώσεις  
  ♦ Οπτική επιθεώρηση συνδέσεων  
  ♦ Έλεγχος συνέχειας των αναμονών γείωσης  
  ♦ Έλεγχος διάβρωσης συνδέσμων  
  ♦ Έλεγχος ακίδων συλλογής κεραυνών  
  ♦ Αποκατάσταση - επιδιορθωτικές ενέργειες σύμφωνα με τις παρατηρήσεις  
     
  Πίνακες  
  ♦ Οπτική Επιθεώρηση  
  ♦ Έλεγχος συσφίξεων  
  ♦ Θερμογράφηση  
  ♦ Έλεγχος στήριξης  
  ♦ Έλεγχος υγρασίας - στεγανότητας  
  ♦ Έλεγχος στυπιοθλιπτών (σφίξιμο, υγρασία)  
  ♦ Έλεγχος ακροδεκτών  
  ♦ Έλεγχος μονώσεων καλωδίων  
  ♦ Έλεγχος αντικεραυνικών  
  ♦ Πίνακας DC  
  • Έλεγχος φυσιγγίων  
  • Μέτρηση τάσης εισόδου υπό φορτίο  
  • Μέτρηση τάσης εξόδου υπό φορτίο  
  • Μέτρηση τάσης εισόδου ανοιχτού κυκλώματος  
  • Μέτρηση τάσης εξόδου ανοιχτού κυκλώματος  
  ♦ Πίνακας AC  
  • Μέτρηση τάσης  
  • Μέτρηση ρευμάτων εισόδου / εξόδου  
  ♦ Σύγκριση των ανωτέρω τιμών σε σχέση με τις αναμενόμενες  
  ♦ Αποκατάσταση - επιδιορθωτικές ενέργειες σύμφωνα με τις παρατηρήσεις  
     
     
     
     
 

 


 

 
  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
  ♦ Περιβάλλοντος χώρου - αποψίλωση βλάστησης για Φ/Β σταθμούς επί εδάφους  
  ♦ Από σκουπίδια στο χώρο των ΦΒ σταθμών  
  ♦ Σκόνης εσωτερικά του οικίσκου  
  ♦ Από εξοπλισμό μη λειτουργικό, απομάκρυνση σύμφωνα με την ισχύουσα  
  ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΡΗ  
  ♦ Έλεγχος όλων των Συσφίξεων των βάσεων στήριξης/span>  
  ♦ Έλεγχος για διαβρώσεις ή και οξειδώσεις σε όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα και μέρη των στοιχειοσειρών και του συστήματος περιμετρικής γείωσης (έλεγχος αναμονών γείωσης)  
  ♦ Έλεγχος και συσφίξεις των μεταλλικών εξαρτημάτων (clamps) στερέωσης των Φ/Β Πλαισίων. Οι συσφίξεις θα πραγματοποιούνται προληπτικά ακόμα και στο 100% των clamps κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας  
  ♦ Έλεγχος και συσφίξεις των ακίδων αντικεραυνικής προστασίας  
  ♦ Έλεγχος μέσων πυρόσβεσης  
  ♦ Αποκατάσταση - επιδιορθωτικές ενέργειες σύμφωνα με τις παρατηρήσεις  
     
 

 


 

 
  Inverters  
  ♦ Έλεγχος όλων των Inverters ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή  
  ♦ Έλεγχος στήριξης / εξόδου  
  ♦ Έλεγχος εισόδου, εξόδου καλωδίων  
  ♦ Έλεγχος καλού αερισμού - συστήματος ψύξης  
  ♦ Έλεγχος τάσεων  
  ♦ Μέτρηση ρευμάτων εισόδου  
  ♦ Αφαίρεση σκόνης - καθαρισμός φίλτρων  
  ♦ Αποκατάσταση - επιδιορθωτικές ενέργειες σύμφωνα με τις παρατηρήσεις  
     
  Καλωδιώσεις  
  ♦ Οπτική επιθεώρηση - έλεγχος οδεύσεων σωληνώσεων και συνδέσεων  
  ♦ Έλεγχος συγκράτησης σωληνώσεων και καλωδίωσης - αντικατάσταση δεματικών όπου απαιτείται  
  ♦ Έλεγχος σήμανσης καλωδίων  
  ♦ Αποκατάσταση - επιδιορθωτικές ενέργειες σύμφωνα με τις παρατηρήσεις  
     
  Αισθητήρες περιβάλλοντος  
  ♦ Οπτική επιθεώρηση - καθαρισμός οργάνων μετεωρολογικού σταθμού - αισθητήρων περιβάλλοντος, έλεγχος ορθής λειτουργίας και συνδέσεων  
  ♦ Αποκατάσταση - επιδιορθωτικές ενέργειες σύμφωνα με τις παρατηρήσεις  
     
  Σύστημα Επικοινωνίας (Modem – router, Σύστημα inaccess)  
  ♦ Έλεγχος ορθής λειτουργίας και συνδέσεων όλων των μερών  
  ♦ Αποκατάσταση - επιδιορθωτικές ενέργειες σύμφωνα με τις παρατηρήσεις  
     
  Σύστημα Εποπτείας (CCTV)  
  ♦ Έλεγχος ορθής λειτουργίας και συνδέσεων όλων των μερών  
  ♦ Καθαρισμός καμερών, έλεγχος καταγραφικών  
  ♦ Αποκατάσταση - επιδιορθωτικές ενέργειες σύμφωνα με τις παρατηρήσεις  
     
  Σύστημα Ασφαλείας (Συναγερμός)  
  ♦ Έλεγχος ορθής λειτουργίας και συνδέσεων όλων των μερών  
  ♦ Έλεγχος λειτουργίας ζωνών  
  ♦ Έλεγχος UPS - τροφοδοτικών  
  ♦ Έλεγχος σειρήνας  
  ♦ Αποκατάσταση - επιδιορθωτικές ενέργειες σύμφωνα με τις παρατηρήσεις  
     
  Λοιπός Η/Μ εξοπλισμός Οικίσκου  
  ♦ Έλεγχος ορθής λειτουργίας συστήματος εξαερισμού - καθαρισμός  
  ♦ Έλεγχος αισθητήρων οικίσκου  
  ♦ Έλεγχος ορθής λειτουργίας κλιματιστικών - καθαρισμός  
  ♦ Αποκατάσταση - επιδιορθωτικές ενέργειες σύμφωνα με τις παρατηρήσεις  
     
  Διενέργεια Μετρήσεων - Ελέγχων - Δοκιμών  
  ♦ Διενέργεια δοκιμών που προβλέπονται βάσει του προτύπου IEC 62446. (Όλα τα όργανα θα είναι πιστοποιημένα, σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΝ 61557, HD 60364 και όλα τα αντίστοιχα πρότυπα που αφορούν στα ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης και διακριβωμένα.)  
  ♦ Μέτρηση I-Vcurve σε κάθε string  
  ♦ Μέτρηση τάσης ανοικτού κυκλώματος  
  ♦ Μέτρηση αντίστασης μόνωσης των DC κυκλωμάτων  
  ♦ Μέτρηση αντίστασης γείωσης του σταθμού  
  ♦ Έλεγχος όλων των AC κυκλωμάτων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 και επιπλέον εκπόνηση ΥΔΕ για όλους τους ΦΒ Σταθμούς μία φορά κάθε έτος  
  ♦ Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος αναλυτής ενέργειας - ισχύος για χρήση του όποτε κριθεί αναγκαίο  
 

 


 

 
 
 
 
 
 

 


 

 
  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ  
   

Επίσκεψη σε κάποιο ΦΒ Σταθμό εφόσον κριθεί αναγκαίο εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση από την Υπηρεσία.

Ειδοποίηση από την Υπηρεσία για την ανάγκη ενός (Υπεύθυνου Μηχανικού) ή δύο ατόμων (Υπεύθυνος Μηχανικός και βοηθός - ηλεκτρολόγος) Παράδοση δελτίου ελέγχου, διάγνωσης και αποκατάστασης βλάβης και τεχνική έκθεση αποτελεσμάτων μετρήσεων σε περίπτωση που απαιτήθηκαν, καθώς και λίστα υλικών - ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν μετά το πέρας κάθε επίσκεψης σε κάποιο ΦΒ Σταθμό.
 

Κάθε επίσκεψη αποκατάστασης βλάβης θα έχει ελάχιστη διάρκεια 1 ώρα και θα ξεκινάει από τη στιγμή της άφιξης στο χώρο ενός ΦΒ Σταθμού. Η διάρκεια της επίσκεψης για διάγνωση - αποκατάσταση βλάβης θα λήγει κατά την έξοδο από το χώρο των ΦΒ Σταθμών.
Θα πραγματοποιείται διάγνωση της βλάβης και αποκατάσταση αυτής σε συνεννόηση με την υπηρεσία, στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο μικροϋλικό διαθέσιμο από το συνεργείο ή κάποιο ανταλλακτικό διαθέσιμο στο σημείο των ΦΒ Σταθμών.

 
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (MONITORING)  
   

Η επιτήρηση του φ/β σταθμού μέσω της τηλεμετρίας (pv monitoring) μέσω της εξειδικευμένης εφαρμογής που έχει αναπτύξει η εταιρία, διασφαλίζει την καταγραφή και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων δεδομένων της φ/β εγκατάστασης, με στόχο την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας, την άμεση διάγνωση σφαλμάτων, αλλά και την πρόγνωση / πρόληψη αυτών.

Σε καθημερινή βάση, ελέγχεται η ενεργειακή παραγωγή και η απόδοση του πάρκου σε σχέση με τα μετεωρολογικά δεδομένα της ημέρας (ηλιακή ακτινοβολία, ταχύτητα ανέμου, θερμοκρασία περιβάλλοντος, θερμοκρασία κυψέλης) και σε αντιδιαστολή με άλλα γειτονικά πάρκα, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία των μετατροπέων ανάλογα πάντα με τον τύπο και την κατασκευάστρια εταιρεία αυτών.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε πιθανής δυσλειτουργίας ή βλάβης του φ/β σταθμού εγγυάται διάγνωση αυτής εντός 24ώρου. Επίσης, επιτηρείται η γενικότερη κατάσταση του φ/β σταθμού όπως προκύπτει από την καταγραφή των καμερών του συστήματος ασφαλείας.

Σε περίπτωση αποκλίσεων από την αναμενόμενη απόδοση λόγω ιδιαιτεροτήτων της φ/β εγκατάστασης, γίνεται μελέτη για την κατά το δυνατόν βελτιστοποίησης της απόδοσης του συστήματος.

 
 
 

 Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τα έργα μας.